Factoring och finansiering för företag

Factoring och finansiering för företag

Publicerad den 09.04.2019, 00:00

Hur ska man resonera när man väljer mellan olika finansieringsformer? Vad är egentligen bäst? Factoring eller traditionellt banklån?

Factoring

Factoring leder till ökad likviditet med låg kreditrisk. Men vad innebär det egentligen? Factoring är ett samlingsnamn för två former av fakturafinansiering: Fakturaköp (fakturaförsäljning) och fakturabelåning.

Den gemensamma nämnaren i factoring är att företag via kreditgivaren kan frigöra kapital inom 24 timmar istället för att behöva vänta 30-90 dagar. Fördelarna med att kunna återinvestera sitt kapital och ta sig an fler projekt har gjort att factoring idag är vanligt både bland stora och små bolag.

Borgen

Läs factoring villkoren noggrant

Definitionen av borgen innebär att en fysisk person eller juridisk person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan. Inom factoring innebär det alltså att man går in som betalningsansvarig om fakturamottagaren skulle motsätta sig betalning. På marknaden idag så talas det ofta om factoring utan borgenåtagande. I vår artikel Funderar du på att sälja din faktura? lyfter vi just detta och att man ska vara vaksam efter begrepp som skötselborgen etc.

 

Factoring med eller utan regress

Vad innebär factoring med och utan regress? Regress innebär att man som företag garanterar att factoringmottagaren kommer att betala fakturan. Skulle factoringmottagaren motsätta sig betalning så har factoringaktören rätt att kräva tillbaka det finansierade beloppet. Regress ses på olika sätt och kan hos vissa aktörer inom factoring uttryckas i negativ mening. Hos oss på LogiqPay ser vi det som en kvalitetsstämpel då det visar på att företaget som vill använda sig av factoringtjänster litar på sina kunders betalningsförmåga.

Factoring = Fakturaköp & Fakturaförsäljning

Det kan skilja sig hur villkoren hos olika factoringaktörer ser ut, i vissa fall binder man upp sig till att sälja en viss kvantitet av fakturor. Vanligt förekommande är att man betalar en årlig avgift utöver kostnaden per faktura för möjligheten att nyttja factoringtjänsten. Hos oss på LogiqPay binder du inte upp dig på något när du vill börja med factoring och vi har ingen löpande kostnad. Du kan fritt välja när du vill sälja dina fakturor.

Håll koll på factoring kostnaderna Fakturabelåning

Det andra begreppet inom factoring är fakturabelåning. Innebörden är helt enkelt att man använder fakturorna som säkerhet för ett lån. Belåningsgraden kan variera och man får 60–95 % dag 1 och resterande del på förfallodagen. Avgiften för denna typ av factoring kan variera men ligger generellt på 2-6% av det totala fakturabeloppet. Eftersom man belånat sina fakturor tillkommer även en ränta för factoringkrediten man tagit som ligger mellan 4–16% beroende på factoringleverantör och kreditstorlek.

 

Dynamisk fakturafinansiering

Factoring direkt i ert affärs-, ekonomisystem: LogiqPay erbjuder factoring tjänsten Dynamic som innebär att man via sitt affärssystem får möjlighet att sätta parametrarna för fakturafinansiering. Det handlar i grund och botten om att den administrativa hanteringen ska minimeras och att factoringtjänsten integreras med ett befintligt system. Man kan använda parametrar som kredittid, belopp, rating etc. Uppfyller fakturan kriterierna går den vidare till factoringfinansiering. Man har alltid möjligheten att stoppa eller ändra sitt finansieringsavtal. En factoringtjänst anpassad efter företagets behov.

Exempel på parametrar i dynamisk factoring

 • Tidsperiod: 1 december 2019 – 31 september 2020
 • Kreditrating: AAA & AA
 • Kredittid: 31–90 dagar.

När parametrarna uppfylls säljs fakturan med automatik.

Övriga Finansieringsformer

Banklån

Vid behov av en långsiktig investering kan det vara värt att överväga ett banklån. Kan man nyttja hela finansieringen är banklån ett kostnadseffektivt sätt att få kapital i bolaget. För att banken ska bevilja ett lån är det viktigt att man ser en god återbetalningsförmåga i företaget. Processen att söka banklån är ofta omfattande och tidskrävande, det kräver även att företaget upprättat ett bokslut, att man kan påvisa solid balansräkning och att företrädare till företaget går i borgen som säkerhet. Väljer man att finansiera sin satsning med banklån ska man vara ute i god tid, annars är risken att man förlorar en möjlighet att ta sig an ytterligare projekt och expandera sitt företag.

Checkkredit

Gör det möjligt för företaget att låna pengar löpande upp till en viss gräns. En av de största fördelarna med finansieringssättet är att man endast betalar ränta på nyttjat belopp. Nackdelen är att räntan generellt är högre än ett vanligt banklån och det tillkommer en årlig avgift. Även checkkrediten kräver säkerhet såsom borgen och handläggningstiden innan man kommer igång kan vara lång.

Leasing

Ett alternativ när man behöver inventarier, bilar eller maskiner i företaget. Processen innebär att leverantören av till exempel en bil säljer den till ett finansieringsföretag som i sin tur hyr ut bilen till ditt företag. Man avtalar tillsammans med leverantören om vilken hyra man ska betala för bilen och hur länge man önskar att hyra den. Vid avtalets slut återlämnar man bilen och man har även möjlighet att köpa loss den. Fördelen med detta är att du inte äger leasingobjektet utan hyr det, därmed räknas det inte som en tillgång i balansräkningen utan går istället under direkta kostnader.

Sammanfattningsvis

Factoring kan öka tillväxt

 • Factoring
  Samlingsbegrepp för fakturaförsäljning och belåning.
 • Borgen
  En fysisk person eller juridisk person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan, vanligt bland många factoringbolag.
 • Regress
  Om fakturamottagaren inte betalar fakturan inom viss utsatt tid går betalansvaret åter till fakturautställare. Kan ses som en kvalitetsstämpel. Visar på att företaget som vill använda factoring litar på sina kunders betalningsförmåga.
 • Fakturaförsäljning
  Sälj fakturan till factoringaktör.
 • Fakturabelåning
  Belåna fakturan, exempel- Dag 1: 75%, Förfallodag: Resterande belopp minus ränta och avgifter.
 • Dynamisk fakturafinansiering
  Factoring direkt i ekonomi- eller affärssystemet. Sätt parametrarna, resten sker med automatik- LogiqPay Dynamic.
 • Banklån
  Höga säkerhetskrav, lång handläggningstid. Bra vid långsiktiga investeringar.
 • Checkkredit
  Lång handläggningstid för uppstart. Fördel att man endast betalar ränta på utnyttjat belopp.
 • Leasing
  Man hyr sina inventarier, bilar osv. Kan vara positivt för balansräkningen då leasing hamnar som direkt kostnad och inte tillgång.

   LogiqPay Support & Service

  Som kund hos LogiqPay har du tillgång till vår kundsupport  alla vardagar mellan 08.00-16.00. Vi finns alltid vid er sida för att ni ska få en så professionell och bra kundupplevelse som möjligt. Vänligen kontakta vår support om du behöver hjälp.

  Våra tjänster

  LogiqPay Dynamic

  Ett helt nytt sätt att finansiera fakturor enkelt, flexibelt, prisvärt och med ett minimum av ansträngning. Lämplig för företag med en önskan om att kontinuerligt finansiera fakturor. Tjänsten integreras direkt med ditt fakturaflöde eller mot ditt finans / ERP-system. Verkar det intressant? Läs mer här!

  LogiqPay Basic

  Du kan själv ladda upp de fakturor du vill sälja via LogiqPay Basic. Fakturorna behandlas sedan och köps av vår finanspartner- och pengarna överförs till ditt konto inom 24 timmar. Verkar det intressant? Läs mer här!

  Vill du veta mer om hur ert företag kan automatisera hela EDI flödet? Besök Logiq Sverige, för mer information!