Vår familj


Logiq gör det möjligt att handla mer effektivt över hela världen genom att digitalisera faktura- och orderprocessen.

Finfo är Sveriges största branschdatabas för byggmaterial och ser till att förenkla utväxlingen av digital affärsinformation.

LogiqPay erbjuder snabb och flexibel fakturafinansiering genom att sälja bolagets fakturor.

LogiqPay är en del av Logiq AS med huvudsäte i Halden, Norge. Koncernen erbjuder tjänster för förmedling, finansiering och betalningsuppföljning av handelsdokument. Via ett urval av tjänster digitaliserar och effektiviserar Logiq hur nordiska företag interagerar. Koncernen har 65 anställda och vi arbetar ständigt mot att ge våra kunder den bästa servicen och vara nummer ett inom kundsupport. Koncernen omsätter 100 miljoner SEK via våra tre bolag; Logiq AS, Logiq Sweden AB och Logiq Pay AB.

 

Logiq

Logiq levererar företag molnbaserade lösningar för hantering av affärskritisk data mellan kunder och deras affärspartners. Logiq hanterar i dag elektroniska fakturor, ordrar, bekräftelser, kataloginformation och besläktade affärsdokument i ett globalt nätverk som omfattar mer än 100 000 företag.

 

Finfo (Logiq Sweden AB)

Finfo levererar företag molnbaserade lösningar för hantering av affärskritisk data mellan kunder och deras affärspartners, inklusive tjänsten Finfo. Finfo fungerar som det samordnande navet mellan leverantörer och mottagare i byggbranschen. Finfo hanterar all produktinformation från en part till en annan på ett kvalitativt och säkert sätt i ett och samma flöde. På så sätt slipper inblandade parter att enskilt hantera utbytet av artikel-, pris- och produktinformation med varandra. Ett upplägg som både sparar tid och pengar. Finfo hanterar artikelinformation för mer än 1 500 000 artiklar från drygt 400 leverantörer och 1 000 butiker.

 

LogiqPay

LogiqPay förvärvades av Logiq Financial Services AS 2017. LogiqPay erbjuder företag två tjänster för att sälja fakturor beroende av behovet. Enstaka Fakturafinansiering nyttjas oftast av bolag som säljer fakturor sporadiskt och laddar själva upp dessa på vår marknadsplats. Dynamisk Fakturafinansiering nyttjas oftast av bolag som har större volym av fakturor de vill sälja regelbundet. Tjänsten integreras också mot kundens ekonomisystem eller e-fakturaoperatör för att eliminera all administration.

 

Logiq har alltid fokuserat på kunderna. Målsättningen inom koncernen är att vara nummer ett inom kundservice. Koncernens 65 anställda är kvalificerade och högutbildade och har lång erfarenhet inom sina respektive specialområden. Logiq har en stabil kärna av medarbetare som har utvecklat sin kompetens under flera år genom löpande affärsutveckling, för att se och läsa mer om respektive bolag och dess verksamhet besök gärna respektives hemsida, www.logiq.se, www.finfo.se, www.logiqpay.se.